Wat is Aloisiana?

Aloisiana heeft als belangrijkste doelstellingen nieuwe studenten zich thuis te laten voelen in de grootste studentenstad van het land, deze bij te staan bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling en het aanbrengen van talrijke carriére-mogelijkheden. 

Dit doen we aan de hand van een werking gebaseerd op zeven pijlers zijnde: onthaal, sport, cultuur, feest, development, onderwijs en alumni. 


 1. Onthaal
 2. Feest
 3. Sport
 4. Cultuur
 5. Development
 6. Alumni
 7. Onderwijs

Onthaal

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Clubavond

Studeren

Peter & Meter

Wekelijks organiseert Aloisiana
een clubavond met een originele
invulling. Dit kan gaan om een cantus,
beerpong, barbecue, rougekes-avond,
brouwerijbezoek, gin-tasting, kerstdrink en
zoveel meer! Telkens met vele traktaties en
studentikoze prijzen!
Aloisiana leden zetten elkaar ook aan om
(samen) te studeren. Dit kan in groep in
de vele studeer-ruimtes die beschikbaar
zijn in Brussel. Daarnaast beschikken
we over talrijke samenvattingen en
voorbeeldvragen voor alle vakken. 
Als lid van Aloisiana krijg je een peter of
meter toegewezen die je wegwijs maakt en
advies geeft tijdens uw studies. Een peter
of meter zorgt ervoor dat je snel gewoon
wordt aan de nieuwe omgeving als (kot)
student. Ze beantwoorden alle mogelijke
vragen die je hebt. 

Jardin Rosé

Ontmoetings Barbecue

Brussels Tours

Tijdens de eerste week van het
academiejaar opent Aloisiana naarjaarlijkse
gewoonte een terras aan de ingang van
de campus. Hier kunnen studenten tussen
de lessen door even bekomen van alle
informatie en kennis maken met andere
studenten.
 In de tweede week van het
academiejaar organiseert Aloisiana
een ontmoetingsbarbecue voor alle
economische profielen op de campus. De
ideale aangelegenheid om kennis te maken
met medestudenten en ouderejaars. 
Eveneens in de tweede week van het
academiejaar neemt Aloisiana iedereen
mee op een tour door Brussel langs
de belangrijkste bezienswaardigheden, de coolste bars en de beste restaurants. 

Feest

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Welcomes The Freshmen

Noenepullink

Boek Open

Aloisiana’s eerste TD van het academiejaar
gericht op alle eerstejaars studenten in
Brussel. Enige doelstelling: tonen hoe
feesten aan de universiteit of hogeschool
hoort en moet. Naar gewoonte met
promo’s op het hele aanbod aan bier en
sterke drank. 
Noenepullink is een concept waarbij het
vat rond de middag wordt aangesloten en
er stevig doorgedronken wordt tot in de
vroege uurtjes. Een ideale gelegenheid om
elkaar echt te leren kennen. Op of onder
tafel.  
Al meer dan 20 jaar is de Aloisiana
Boek Open het meest toonaangevende
evenement in het centrum van Brussel.
Vroeger in de Fuse, nu in de You Night
Club. Tot in de vroege uurtjes genieten
honderden studenten van deze unieke
locatie en de vetste beats. 

Dagdisco

Jeneverpullink

Kiesdag

Aloisiana organiseert jaarlijks een unieke
dagdisco, telkens met een ander thema. Dit
evenement dat aanvangt omstreeks 14 uur
is een niet te missen samenkomst waarbij
voor de verandering eens overdag gefeest
wordt. 
De Bruxellas Jeneverpullink, georganiseerd
door de broederclub van Aloisiana, is net
zoals de Boek Open een niet te missen
evenement. Menige flessen jenever
sneuvelen in de week na de lesvrije week
om het begin van het tweede semester in
stijl in te zetten.  
De all-in kiesdag van Aloisiana is het
moment waarbij de kandidaat senioren
van Aloisiana elkaar de loef proberen af te
steken met gratis vaten bier en veel meer.
Voor minder dan tien euro inkom kan je
drinken wat je wil en hoeveel je wil. 

Sport

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Start-to-run

Skireis

Voetbal

Wekelijks gaat Aloisiana in groep gaan
lopen. Deze start-to-run begint aan de
campus en trekt richting het Warandepark.
Iedereen heeft de kans om aan diens eigen
tempo aan te sluiten om zo zijn of haar
conditie op peil te houden. 
Naar jaarlijkse gewoonte trekt Aloisiana in
de lesvrije week naar de Alpen. De skireis
is dan ook één van de hoogtepunten van
het academiejaar. Naast de vele kilometers
piste is er aandacht voor après-ski
momenten en een cantus ter plaatse. 
Maandelijks traint Aloisiana voor enkele
voetbalcompetities. Zo nemen we met de
vereniging deel aan het voetbaltoernooi
van Club XIII, de Lamme Goden en
Stuvo+, maar organiseren we zelf ook een
voetbaltoernooi tussen de vier FEB steden
zijnde A’pen, Leuven, Kortrijk en Brussel.

Hockey

Bowling

Paintball

Naast het hockeytoernooi van Omnia
Leuven neemt Aloisiana vanaf dit jaar
ook deel aan een hockey competitie op
Vlaams niveau. Ideaal voor de liefhebbers
van hockey of voor iedereen die eens wat
anders wil dan voetbal. 
Elk semester gaat Aloisiana naar de Crosly
bowling in Brussel voor een (bier)bowling.
Hoewel dit nog geen Olympische discipline
is denken sommige van onze leden daar
anders over. Ze zien het dan ook als een
heuse competitie. 
Ook de jaarlijkse paintball in Stafort is
een niet te missen evenement. In een oud
verlaten fort, met een omwalling van water,
trekken onze leden ten strijde. De Aloisiana
paintball is naast bowling veruit het meest
toegangelijke sport evenement. 

Onze Partners

Development

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Business Seminars

Internships

Workshops

Jaarlijks weet Aloisiana enkele fantastische sprekers uit te nodigen op de campus. In het verleden kwam ondermeer Bart Verhaeghe, Rudi Vrancks en Tom Simonts spreken. Daarnaast zijn we ook actief aanwezig op lezingen georganiseerd door andere verenigingen of organisaties.
Via de partners hebben Aloisiana leden rechtstreeks toegang tot de beste en meest uitdagende stageplaatsen. De ideale stap om naast de studies ook andere ervaring op te doen. Stageplaatsen sluiten perfect aan bij alle afstudeerrichtingen aangeboden op de campus Brussel. 
Naast business seminars en het aanbieden van stageplaatsen organiseert Aloisiana ook workshops om de soft en hard skills van de leden aan te scherpen. Deze workshops vinden vaak plaats in samenwerking met bedrijven die met beide benen in het werkveld staan. 

Carrière Events

Door de uitgebreide partnerwerking biedt Aloisiana eveneens toegang tot een resem aan carriére evenementen georganiseerd door deze partners. Een workshop over accounting, finance, audit of technology. Onze partners hebben deze in de aanbieding! 

Cultuur

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Cantussen

Concerten

Brussel

Laat je zeker niet afschrikken door
de conotatie van een cantus. Per
semester organiseert Aloisiana enkele
samenkomsten zoals de Sinterklaascantus,
Mannen-Vrouwen- Cantus, het
Schachtenconvent, etc. Doe dan ook zeker
mee aan één van de mooiste tradities in
Vlaanderen. 
Brussel is meerdere unieke concert locaties rijk. Naast de traditionele caféconcerten en de de evenementen georganiseerd door Aloisiana zijn er ook talrijke mogelijkheden om naar optredens in de AB of Vorst Nationaal te gaan. 
Jaar na jaar weet Aloisiana diens unieke
locatie te benutten om opnames van Vlaamse televisieprogramma's in groep bij te wonen. Zo was het al aanwezig tijdens De
Slimste Mens of de Ideale Wereld. Daarnaast tracht Aloisiana ook voetbalmatchen met geïnteresseerden te frequenteren.

Onderwijs

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director

Opleiding

Comité

Stura

Aloisiana Onderwijs is de eerste hulp bij onderwijs aan de FEB campus Brussel. Voor al je
vragen, ideeën, problemen of suggesties kan je bij ons terecht. Dit kan gaan van ISP’s en Toledo tot proffen en examens. Geen enkele
vraag is ons teveel. 
Aloisiana Onderwijs vertegenwoordigt alle
studenten aan de faculteit in allerhande comités en raden. We gaan proactief mee op zoek naar oplossingen en mogelijke punten
om te verbeteren. Deze vertegenwoordiging wordt gedragen door zo’n 30 gemotiveerde studentenvertegenwoordigers van de
verschillende opleidingen en fases. 
Via de FEB en in samenwerking met de Algemene Studentenraad Odisee Campusraad KU Leuven zetelt Aloisiana ook in de Studentenraad KU Leuven. Hier wordt input gegeven op het beleid van de KU Leuven. 

Onderwijsinstellingen

De werking van Aloisiana is rechtstreeks verbonden aan de KU Leuven Campus Brussel, Odisee Campus Brussel, EHSAL Management School en de Fiscale Hogeschool. Deze vier onderwijsinstellingen vinden hun oorsprong allemaal bij de Hogeschool-Universiteit-Brussel (voormalige EHSAL) en delen tot op de dag van vandaag nog steeds één campus. 
KU Leuven Campus Brussel
Aloisiana is actief onder de Faculteit voor Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven Campus Brussel. Specifiek gaat het om de opleidigen Handelsingenieur, Business Administration, Handelswetenschappen en de schakelprogramma's. 
Odisee University College
Aloisiana is actief aan de Odisee Campus Brussel en richt zich hoofdzakelijk tot de opleidingen Bedrijfsmanagement en hun Engelstalige equivalent Business Management. 
​Ehsal Management School
Een groot deel van onze leden beslist om na hun master-opleiding aan de
KU Leuven nog een extra postgraduaat te behalen aan de EMS. Dit is de management school aanwezig op de Campus Brussel. Specifiek gaat het om opleidigen als Marketing, Digital Marketing, Finance, Communicatie en HRM.

Fiscale Hogeschool
Eveneens actief op de Campus Brussel is de Fiscale Hogeschool. Deze bieden extra opleidingen aan over alles inzake fiscaliteit en belastingen, fiscale procedures en vennootschapsrecht.