Onze Geschiedenis

Met een bestaan van meer dan vijf decenia heeft Aloisiana een lange geschiedenis. Doorheen de jaren kende het vele evoluties om te komen tot wat het op de dag van vandaag is.
Van EHSAL tot ​KU Leuven en Odisee Campus Brussel....
Toen de eerste studenten, net na de tweede wereldoorlog, afstudeerden aan de nederlandstalige afdeling van de toenmalige "Ecole Supérieure Saint-Louis", verenigden zij zich in 1947 onder de noemer VOSSA. De eerste voorzitter van deze "Vlaamse Oud-Studenten van de Sint-Aloysius Handels-hogeschool" was professor Vercruysse, vice-gouverneur van de Centrale Bank van Belgisch Congo en Ruanda-Burundi en later bestuurder van de Nationale Bank van België. De naam VOSSA veranderde later in ALSA, dat stond voor "Associatie van Licentiaten van Sint-Aloysius". Onder impuls van Albert Tabak, stichter van de studentenclub Aloisiana in 1962, ontstond het zogenaamde Oud-Aloisiana, waarin de oud-studenten (en gewezen leden van Aloisiana) zich verenigden. Weinig later, in 1969, smolten beide verenigingen echter samen en meteen werd Alsa Oud-Aloisiana boven de doopvont gehouden. Bij de aanvang van het academiejaar 98-99 werd de alumniwerking onder de naam ALUMNI EHSAL, de jongste spruit van 60 jaar alumniwerking.

Ontstaansgeschiedenis EHSAL
Deze hogeschool ontstond op 23 september 2002 als fusie tussen de IRIS Hogeschool Brussel (IRIS HB), de Katholieke Hogeschool Brussel (KHB, die op haar beurt een fusie was van Guardini, Sint-Thomas en Hivek) en het vroegere EHSAL ( Economische Hogeschool Sint- Aloysius). De oorspronkelijke EHSAL ontstond in 1925 als Vlaamse afdeling van “Saint-Louis” en was bij K.B . sinds 17 juli 1937 gemachtigd Universitaire licentiaatsdiploma’ s (nu masters) in de Handelswetenschappen uit te reiken. Vanaf 28 januari 1970 mocht EHSAL als enige Vlaamse hogeschool eveneens het wettelijk erkende diploma van Handelsingenieur uitreiken. Op 7 juli 1970 werd de Economische Hogelschool Sint- Aloysius bevestigd als instelling van universitair niveau. 

EHSAL, Europese Hogeschool Brussel was een katholieke Vlaamse hogeschool. EHSAL staat voor Economische Hogeschool Sint- Aloysius, genaamd naar de Spaanse jezuïet en heilige Aloysius Gonzaga (1568-1591 ). In 2003 fusioneerde de instelling met de IRIS Hogeschool Brussel en Katholieke Hogeschool Brussel . De naam EHSAL werd toen behouden en stond sindsdien voor Europese Hogeschool Brussel. In het academiejaar 2007-2008 is EHSAL opgegaan samen met de Brusselse partners VLEKHO , K.U.Brussel en HONIM in de nieuwe Brusselse instelling H.U.Brussel , Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Op 1 september 2009 wijzigde de naam Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) in HUB-EHSAL. Deze nieuwe noemer was echter een kort leven geschonken door de afsplitsing van de masteropleidingen. Door de academisering van het hoger onderwijs, naar Europese richtlijnen werden een deel van de opleidingen (Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Rechten, Taalkunde) overgedragen naar de KU Leuven. Eveneens werd er voor de professionele opleidingen in dezelfde periode een samenwerkingsakkoord gesloten met de KAHO. Dit akkoord resulteerde in 2014 tot een volwaardige fusie onder de noemer Odisee.

Desondanks deze vele fusies is Aloisiana zijn oorsprong en traditie trouw gebleven. De waarden van de voormalige Ehsal, zoals die van ondernemerschap leven nog verder binnen de vereniging. Tot op de dag van vandaag is Aloisiana nog steeds de grooste veruit de meest vooruitstrevende vereniging in Brussel. Een parel in het Vlaamse studentenlandschap.
Vijf decenia Vlaamse traditie
Onze driekleur aan het Hermes-gebouw van de toenmalige Ehsal ter ere van het dertig-jarige bestaan van Aloisiana.

Onze Partners